Print
Skip Navigation Links
ServeringstillståndServeringstillstånd
Ansökan - Tillstånd till slutet sällskap
Serveringstillfälle Du kommer att bli fakturerad en ansökningsavgift.
Avgiften är förnärvarande 875 kr för ett tillstånd vid ett tillfälle.
Datum
    
Tid from t o m          
Uppgifter om sökande Serveringsställe
Persnr/Orgnr     Namn     
Namn      Gatunamn   Nr  
Gatuadress      Postnummer      Postort     
Postnummer      Postort      Telefon      Antal gäster     
Telefon   Faxnr   Lokal  
E-post     
Typ av alkohol Arrangemang
Spritdrycker Vin Starköl Servering till  
Andra jästa alkoholdryckerTyp av servering  
Serveringsansvariga
Personnr                  NamnBeskrivning av matutbud, övriga upplysningar
1         
2    
3    
4    
Bilagor till ansökan Beskrivning av bilaga
1.  
2.  

Personuppgiftslagen:Genom att registrera dina uppgifter samtycker du enligt personuppgiftslagen (PuL)
till att information lagras sparas och bearbetas i kommunens register.
Läs mer om PuL på www.linkoping.se
 
 
Avbryt
Skicka in ->>